Gitarskolen

Gitarskolen

UNDERVISNING

Ved Oslo Gitarskole undervises det i de fleste musikksjangre med elever fra 8 år og oppover. Frode har spesialisert seg på elgitarundervisnng innen rock, pop, jazz og blues, men er du interessert i klassisk gitar eller akustiske musikkformer, er du også velkommen.

 

Noe av grunnideen i undervisningen er å ta utgangspunkt i elevens ståsted og interesser. Eleven kan selv påvirke og være medskapende av undervisningsmateriell, da improvisasjon og egne musikalske oppgaver står sentralt i undervisningen. Målet er å skape og formidle musikkglede ved hjelp av enkle virkemidler.

 

PRISER

Det gis først og fremst individuell undervisning. En leksjon (45 minutter) koster 550,- pr. undervisningsleksjon. Der to deler time (45 minutter) koster en leksjon 850,-

Frode har lektorkompetanse og prisen  er i samsvar med utdanning og ansiennitet.

 

FORPLIKTELSER

En elev trenger ikke å forplikte seg til et visst antall undervisningstimer. Om man ønsker en drop-in time, noen få timer eller et fast undervisningsopplegg så kan dette avtales. Avbud må meddeles 48 timer før avtalt time. Ikke benyttede timer belastes i sin helhet.


SAMARBEIDSPARTNER

Oslo Gitarskole samarbeider med Fjellugla Kompetanse AS som bistår med innsalg og administrasjon av opplæringen.

For mer info om Fjellugla Kompetanse AS gå til www.fjellugla.no.

GITARSKOLEN


  • 8år og oppover
  • Rock, pop, jazz og blues
  • Opplegg rundt individuelle behovs

KONTAKTINFO

Markveien 61

0550 OSLO

906 45 924

Web design: Loco Studios